Leski  - Medycyna manualna

Kury specjalistyczne

90 % operacji kręgosłupa i stawów można uniknąć stosując zabiegi Medycyny Manualnej

LESKI- Medycyna Manualna jest autorskim systemem terapii manualnej który syntetyzuje dotychczasową wiedzę z chiropraktyki, osteopatii, medycyny wschodu tworząc w ten sposób kompleksową metodę dzięki której można w bardzo szybki i skuteczny sposób usunąć większość wszystkich zaburzeń narządu ruchu  (i nie tylko).

Kursy specjalistyczne to bloki dwudniowe omawiające dane zagadnienie, które bezpośrednio po zakończeniu danego modułu może być i powinno być wykorzystywane w pracy z pacjentami, jako kompleksowa wiedza określająca daną tematykę.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Ten kurs da Ci odpowiedź na wiele trapiących Cię pytań:

 • Od czego rozpocząć terapię
 • Czy ból kręgosłupa jest problemem? Czy odpowiedzią na problem???
 • Jakie są przyczyny powstawania zaburzeń w kręgosłupie i stawach?
 • Diagnostyka globalna, lokalna, segmentowa.
 • W jaki sposób kompleksowo poprowadzić terapię żeby wycofać proces zaburzeń funkcjonalnych
 • Powiązania między układem mięśniowym, więzadłowym, kostnym.
 • Całkowicie nowa interpretacja wielu testów funkcjonalnych.
 • Algorytm powstawania zaburzeń w narządzie ruchu.
 • Perfekcyjna diagnostyka kluczem do sukcesu w terapii
 • Odpowiedni dobór technik do danej dolegliwości.
 • Kolejność układów, które ulegały zaburzeniu.

DLA KOGO TEN KURS

 • Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów, masażystów, refleksologów, akupunkturzystów.
 • Zapraszamy również osoby chcące zdobyć nowatorską wiedzę oraz otrzymać nowy zawód CHIROPRAKTYK nr zawodu 323004

KORZYŚCI Z ODBYCIA KURSU

 • Kursy specjalistyczne to bloki tematyczne podzielone na spotkania dwudniowe odbywające się w weekendy.
 • Każdy z modułów pozwala na pracę z daną jednostką chorobową od razu po ukończeniu szkolenia.
 • Na każdym module szczegółowo omawiane są wszystkie zależności których dotyczy dany zjazd.
 • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić tylko osoby które ukończyły kurs podstawowy.

Moduły Kursu specjalistycznego trzeba odbywać chronologicznie zgodnie z harmonogramem, w kolejności rozpisanej niżej.
Można przerwać szkolenie i następnie kontynuować je w późniejszym terminie dołączając do innej grupy.

I MODUŁ - PRZEPUKLINY JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO – TZW. „WYPADNIĘTY DYSK”
 • Metodyka usuwania dolegliwości w przypadku przepukliny jądra miażdżystego.
  Zależności funkcjonalno – anatomiczne określające zaburzenia związane z wypadniętym dyskiem.
 • Przywracanie funkcji w segmentach kręgosłupowych przy tzw. transpozycji bocznej tułowia – bardzo ciężkim do usunięcia schorzeniu.
 • Rodzaje przepuklin oraz odpowiednie techniki służące do korygowania zaburzonych segmentów .
II MODUŁ - SKOLIOZY
 • Mechanizm warunkujący powstawanie skolioz – specyficzne zależności odcinka szyjnego i miednicy jako geneza powstawania skolioz.
 • Warianty ułożenia kości krzyżowej i kości miednicznych niezbędne do diagnozy i terapii skolioz.
 • Patogeneza powstawania skolioz jako następstwa nierównowagi układu autonomicznego.
MODUŁ III - ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE – TRIGGER I TENDER PUNKTY
 • Czym jest łańcuch mięśniowy – teoria, definicja.
 • Rodzaje łańcuchów mięśniowych. Wzajemne powiązania mięśniowo -więzadłowo kostne pomiędzy kręgosłupem a stawami obwodowymi.
 • Rozpoznawanie dolegliwości wynikających z zaburzeń łańcuchów kinematycznych.
 • Omówienie łańcuchów skośnych , prostych i spiralnych.
 • Określanie „globalnego punktu obrotowego”.
 • Trigger i tender punkty. Zależności tworzenia się punktów max. bolesności.
  Lokalizacja tych punktów oraz terapia.
MODUŁ IV - REGULACJA FUNKCJI OBRĘCZY BARKOWEJ
 • Objaw górnego wyprzedzania oraz związana z nim nierówna długość kończyn górnych.
 • Badanie i korygowanie dysfunkcji żeber w systemie pojedynczym jak i podwójnym – kręgosłup i żebra.
 • Techniki manualne miękkie i twarde służące do regulacji wzajemnych zależności klatki piersiowej, względem miednicy.
MODUŁ V - REGULACJA FUNKCJI MIEDNICY
 • Objaw wyprzedzania tylny dolny i przedni kości biodrowych oraz związana z nim nierówność kończyn.
 • Regulacja funkcji dna miednicy.
 • Połączenia biodrowo-krzyżowo- miedniczne oraz techniki miękkie jak i twarde służące do ich regulacji.
MODUŁ VI - TERAPIA WISCERALNA – NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH
 • Zaburzenia narządów wewnętrznych. Palpacja oraz wyszukiwanie napięć jamy brzusznej w celu lokalizacji zaburzenia.
 • Wzajemne połączenia narządów wewnętrznych i kręgosłupa. Różnicowanie zaburzeń w kręgosłupie pochodzenia mechanicznego od pochodzenia narządowego.
 • Równoważenie układu sympatycznego i parasympatycznego niezbędne do uregulowania pracy narządów wewnętrznych oraz pracy kręgosłupa i stawów.
MODUŁ VII - CHÓD I ODDECH – WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI
 • Wzajemne zależności pomiędzy chodem a oddechem.
 • Czytanie zmian segmentowych, lokalnych i globalnych z obserwacji chodu.
 • Wzajemne korelacje miednicy , kręgosłupa orz stawów obwodowych podczas chodu oraz odpowiednia diagnoza i terapia.
 • Proces tworzenia się wad postawy oraz ich terapia.
MODUŁ VIII - TECHNIKI DYNAMICZNE, WIBRACYJNE, HARMONICZNE.
 • Zaburzenia statyki wynikające z zaburzeń równowagi dynamicznej.
 • Testy diagnostyczne pozwalające w rewelacyjnie szybki sposób określić zaburzenie w danym segmencie ruchowym.
 • Techniki dynamiczne wykorzystywane w pracy z niemowlakami, osobami starszymi, otyłymi, stanami pooperacyjnymi, kobietami w ciąży.
 • Techniki wibracyjne oraz harmoniczne pozwalające na korekcję napięć oraz zablokowań segmentów kręgosłupa bez manipulacji.
MODUŁ IX - KINEZJOLOGIA W MEDYCYNIE MANUALNEJ
 • Kinezjologia w medycynie manualnej. Czym jest jak ją stosować.
 • Testy mięśniowe określające zaburzenie lokalne ora zaburzenie w danym meridianie.
 • Techniki odnajdywania i regulacji przepływów limfatyczno energetycznych w celu przywrócenia równowagi w danej jednostce motoryczno-narządowej.
MODUŁ X - TERAPIA CRANIO SACRALNA
 • Terapia cranio – sacralna. Zależności czaszkowo – krzyżowe we wzajemnych relacjach drgań płynu mózgowo rdzeniowego.
 • Przywracanie prawidłowych drgań tego płynu w celu regulacji zaburzeń ośrodkowego oraz autonomicznego układu nerwowego.
 • Poprawa funkcji nerwów czaszkowych.
MODUŁ XI - MEDYCYNA ENERGETYCZNA
 • System nastawiania kręgosłupa oraz regulacji wzajemnych powiązań w organizmie za pomocą energii zarówno dotykowo i bezdotykowo.
 • Ciała energetyczne człowieka wzajemne zależności.
 • Omówienie roli czakr ich wzajemnych połączeń z układem endykronologicznym oraz z układem narządu ruchu.
 • Techniki wyrównywania poziomu energetycznego w ciele człowieka oraz wzajemnych korelacji w ciele energetycznym.

PROWADZĄCY

Michał Leski - chiropraktyk, terapeuta manualny.

Autor kursu jest wieloletnim praktykiem oraz absolwentem wielu kursów i szkoleń z medycyny manualnej.
Od 12 lat prowadzi prywatną praktykę.

INFORMACJE O KURSIE

Cena jednego modułu2500 zł
Ilość modułów11
Czas trwania jednego modułu2 dni
MiejsceKoszalin
Termin rozpoczęcia kursu:w sobotę godz. 9:00 - 18:00
w niedzielę godz. 9:00 - 16:00
14.01.2023
1 moduł: 14.01 - 15.01 - od godz. 9.00
2 moduł:21.01 - 22.01 - od godz. 9.00
3 moduł:28.01 - 29.01 - od godz. 9.00
4 moduł:04.02 - 05.02 - od godz. 9.00
5 moduł:11.02 - 12.02 - od godz. 9.00
6 moduł:18.02 - 19.02 - od godz. 9.00
7 moduł:25.02 - 26.02 - od godz. 9.00
8 moduł:04.03 - 05.03 - od godz. 9.00
9 moduł:11.03 - 12.03 - od godz. 9.00
10 moduł:18.03 - 19.03 - od godz. 9.00
11 moduł:25.03 - 26.03 - od godz. 9.00

Zapisz się na szkolenie

Skontaktujemy się z Tobą i pomożemy przebrnąć przez formalności

  Wpisz kod: captcha